Projekti

2009.gada decembrī ir noslēdzies pētījums un publicēts ziņojums „Latvijas iedzīvotāju visaptverošais pārtikas patēriņa pētījums, 2007-2009”.

 

Pētījuma izstrādātāji: PVD Nacionālais diagnostikas centrs un PVD Novērtēšanas un reģistrācijas centrs (iepriekš PVD Pārtikas centrs). Projekts realizēts laika posmā no 2007.-2009. gadam.

Pētījums izstrādāts Zemkopības ministrijas subsidētā projekta „Latvijas nacionālais pārtikas patēriņa grozs, pārtikas un lauksaimniecības produktu bilance (2006-2008)” ietvaros.

Tā rezultātā izstrādāta daudzfunkcionāla datu apstrādes sistēma, kas sniedz iespējas pētījuma rezultātā iegūtos datus uzkrāt, apstrādāt un analizēt; kā arī ziņojums „Latvijas iedzīvotāju visaptverošais pārtikas patēriņa pētījums, 2007-2009”.

Pētījums un datu bāzes struktūra veidota, lai nodrošinātu:

  • riska novērtēšanu attiecībā uz ķīmisku un bioloģisku apdraudējumu ekspozīciju pārtikas ķēdē;
  • informācijas iegūšanu par iedzīvotāju nodrošinājumu ar uzturvielām un nākotnes/uztura politikas tendenču pamatotu izstrādāšanu;
  • pamatotu informatīvo bāzi riku paziņošanai un politikas dokumentu pamatošanai.

 


piens

2009. gada martā PVD Novērtēšanas un reģistrācijas centrs (iepriekš PVD Pārtikas centrs) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Nacionālo diagnostikas centru veica pētījumu par piena un piena produktu uzturvērtību.

Pētījuma rezultātus iespējams aplūkot plakātā, kas tika prezentēts 3. starptautiskajā EuroFIR kongresā Vīnē, Austrijā, 2009. gada 10. septembrī.