“Food for life” sanāksme

Eiropas Nacionālo Pārtikas Tehnoloģijas platformu „Food for life” sanāksme

Latvijas Pārtikas tehnoloģijas platforma organizē sesto Eiropas Nacionālo Pārtikas Tehnoloģijas platformu „Food for life” sanāksmi, kura notiks 2009.gada 1.-2.oktobrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19.
Eiropas Nacionālo Pārtikas Tehnoloģijas platformu „Food for life” sanāksmē piedalīsies 36 valstu Nacionālās platformas un tiks pārrunāts padarītais un plānotas turpmākās aktivitātes.