EuroFIR kongress Beļģijā

Konference „Pārzinot pārtiku- EuroFIR panākumu stāsts, kļūstot par vienīgo pārtikas informācijas sniedzēju”

2010. gada 25. martā Briselē, Beļģijā notiks EuroFIR konference „Pārzinot pārtiku- EuroFIR panākumu stāsts, kļūstot par vienīgo pārtikas informācijas sniedzēju” (Understanding Food – EuroFIR’s success story towards becoming a unique food information provider). Papildus informāciju un darba kārtību varat apskatīt šeit.

EuroFIR ekselences tīkls tiek finansēts no Eiropas Savienības 6. Ietvarprogrammas un veiksmīgi darbojas nu jau gandrīz 5 gadus, kam par godu tiek organizēta šī konference. Projekts ir sasniedzis un pat pārspējis savus sākotnēji izvirzītos mērķus. Projekta darbības laiks ir pagarināts par 6 mēnešiem līdz 2010. gada jūnijam, lai īstenotu vēl dažus no izvirzītajiem mērķiem un to ietvaros darbību uzsācis EuroFIR AISBL (Association Internationale à But Non Lucratif)- bezpeļņas organizācija, kas atrodas Beļģijā. Šīs asociācijas mērķis ir veicināt sadarbību starp pārtikas sastāva datu apkopotājiem no visām dalībvalstīm, gan analītiskajām laboratorijām, pārtikas sastāva datu lietotājiem, gan augstskolām un pārtikas ražošanas industriju.